Złocenie i srebrzenie

- złocenie i srebrzenie naczyń liturgicznych –
monstrancji, tabernakulum, itp. ,

– wykonywanie przedmiotów techniką repusowania (wyklepywanie),

– odnawianie przedmiotów i ich konserwacja,

– grawerowanie ręczne na przedmiotach
złoconych i srebrzonych.